Vad är Ortorexi?

Ortorexi är en ätstörning där en tvångsmässig relation till ett “perfekt” ätande, och ibland även träning vuxit fram, och där tankar om en perfekt hälsa eller utseende tar upp större delen av livet. Begreppet ortorexi myntades 1997 av en amerikansk läkare och är ännu inte en egen diagnos. Istället får personer med ortorektiska beteenden, diagnoser som “ätstörningar utan närmare specifikation”, eller OCD (tvångssyndrom).

ortorexi
Vad är Ortorexi? Symtom på Ortorexi Varför får man Ortorexi?

Även om begreppet ortorexi är relativt nytt, är det ett besvär som blir allt vanligare i Sverige.

Varför är inte ortorexi en egen diagnos?

Både forskare och läkare är medvetna om att ortorexi finns, och att sjukdomen kan vara extremt påfrestande för den som är drabbad. Däremot är det endast en procent av dessa (i Sverige) som tycker att ortorexi ska ha en egen diagnos i vården. 

Anledningen till detta beror på att ortorexi idag både diagnostiseras och behandlas som de övriga ätstörningarna i kategorin “utan närmare specifikation” eller UNS. Ungefär på samma sätt som man idag använder begreppet autismspektrum, till alla olika typer av autism.

Tvångsbeetende och ångest

För de allra flesta är en optimering av sin kost och träning något av de bästa man kan göra för sin framtida hälsa. För någon med ortorexi blir optimeringen sjuklig, och kan leda till näringsbrist, överträning och ett stort psykiskt lidande. Många med ortorexi klarar inte av att hoppa över ett träningspass, eller äta något “onyttigt” då och då.

Många skäms över sitt beteende

Många med ätstörningar skäms över sitt beteende, och försöker dölja det för att lättare kunna fortsätta leva i det. Vid ortorexi kan detta betyda att man ljuger om hur ofta man egentligen tränar, eller tränar i smyg, och kanske vid tidpunkter då ingen är hemma, eller är på gymmet. 

Detsamma gäller med kosten, då den som är drabbad, ofta undviker att äta med familj och vänner, eller distanserar sig, för att ingen ska upptäcka att maten blir mer och mer begränsad. 

Störst fokus på mat

Man behöver inte alltid träna överdrivet för att ha ortorexi. För att det ska klassas som ortorexi behöver den som är drabbad däremot ha ett sjukligt beteende när det gäller kosten, och ha en strävan efter att äta enligt perfektion.

Många med ortorexi klarar till exempel inte av att äta en pastarätt eller pizza, och lägger enormt mycket tid till att hitta den perfekta kombinationen av råvaror och näringsämnen. Det är även vanligt att mattiderna är bestämda i förväg och att ortorektikern tvångsmässigt gör allt den kan för att lyckas hålla tiderna.

Tvångsmässig träning

En stor majoritet av de som lider av ätstörningar som ortorexi, tränar också på ett extremt sätt. Istället för att träna ett par gånger i veckan, kan en med ortorexi, träna varje dag, eller flera gånger per dag. Detta är såklart inte hälsosamt, men är något som långsamt vuxit fram hos en ortorektiker, vars tvång gör så det blir svårt att se saken från ett annat perspektiv.

Även “tvångsmässig träning” räknas idag inte som en enskild diagnos (även om flera läkare efterfrågar just detta), utan ligger istället inom tvångssyndrom eller ätstörningar.

Hur många med ätstörningar tränar tvångsmässigt?

Bland de 200 000 personer i Sverige som lider av ätstörningar uppger mer än hälften att de också tränar tvångsmässigt. De som slutar träna (eller aldrig tränat) under behandlingen, blir friska från ätstörningen mycket snabbare än de som fortsätter att träna.

Kan ortorexi vara hälsosamt?

Nej, ortorexi kan aldrig vara hälsosamt och kroppen tar alltid skada på något sätt. Har man en normalt sund diet reglerar kroppen själv sina hunger- och mättnadskänslor, och man äter när man är hungrig och fastar när man känner sig mätt. 

Vid ortorexi styrs istället kosten av en hög konstant ångest, som i sig självt skadar kroppens funktioner på längre sikt. Dessutom, paradoxalt nog, riskerar många med ortorexi att gå miste om viktiga fetter, vitaminer, signalsubstansbildande aminosyror och kolhydrater.