Dysmorfofobi

Vad är Dysmorfofobi?

Dysmorfofobi eller Kroppsdysmorfofobisk störning (BDD), är en psykisk sjukdom där en person är överdrivet orolig för en upplevd defekt i sitt utseende, trots att andra inte ser något fel.

Symptom på Dysmorfofobi

De vanligaste symptomen på dysmorfofobi inkluderar konstant oro över utseendet, att ständigt spegla sig, undvika sociala situationer för att de tror att andra bedömer dem, och att göra upprepade försök att dölja eller fixa sina upplevda fysiska brister.

Orsaker till Dysmorfofobi

Orsakerna till dysmorfofobi är inte helt klarlagda. Forskning visar att både genetiska och miljömässiga faktorer kan bidra. Psykiska tillstånd som autism och social fobi kan också ha en koppling till dysmorfofobi.

Diagnostisering av Dysmorfofobi

För att diagnosera dysmorfofobi tittar läkare ofta på flera kriterier. Kriterierna inkluderar överdriven oro för en upplevd fysisk defekt och att denna oro stör personens dagliga liv.

Dysmorfofobi hos Barn

Även barn kan drabbas av dysmorfofobi. Det är viktigt att få tidig behandling för att undvika långsiktiga problem.

Test för Dysmorfofobi

Ett test för dysmorfofobi kan hjälpa till att identifiera tecken och symptom på denna störning. Men det är viktigt att testet görs av en professionell vårdgivare.

Behandling av Dysmorfofobi

Behandling av dysmorfofobi kan innebära psykoterapi som kognitiv beteendeterapi (KBT) och/eller medicinering, ofta selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). Professionell hjälp är viktig men det finns flera sätt att hantera dysmorfofobi på egen hand. Öva på stresshantering, och undvik att jämföra sig själv med andra.

Dysmorfofobi och Ätstörningar

Dysmorfofobi kan kopplas till ätstörningar, eftersom båda innebär en osund fixering vid kroppsbild. Det kan också vara ortorexi.